Žákovské portfolio

Ukázka 01V průběhu našeho společného "cestování" po České republice v hodinách vlastivědy ve 4. ročníku si každý ze žáků začíná budovat portfolio svých prací z jednotlivých regionů tak, jak jsme je společně probírali. Při výtvarné výchově jsme si vyrobili desky a do nich jsme postupně ukládali listy se svými zjištěními. Žáci si o jednotlivých regionech zjišťovali různé zajímavosti v knihách, ptali se rodičů a známých, využívali informačních webů na internetu. Své objevy zapisovali na listy formátu A4 a postupně je doplňovali. Podle možností si na list nalepili pohlednici či umístili svou kresbu.

Ukázka 02"Objevy" si navzájem sdělovali, pátrali na mapě, občas se pohádali, své listy prezentovali na nástěnce, ale hlavně se k nim vraceli při doplňování, a to i v 5. ročníku a tak si učivo upevňovali. Navíc měli pocit, že se učí sami, což mělo lví podíl na jejich motivaci.

 

Některé ukázky si můžete prohlédnout zde.