Česká republika

Netradiční opakování znalostí zeměpisné části vlastivědy ve 4. a 5. ročníku zaujalo žáky hlavně tím, že se většinou odehrálo mimo školní budovu. Děti musely navíc osvědčit kromě svých znalostí i dovednosti a zručnost.

Úkol: Procvičení zeměpisných malostí vlastivědy tvořivou formou.

Využití v předmětech: Vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, praktické činnosti.

Prostředí: Třída, pískoviště na školním pozemku.

Potřeby: Mapa ČR, buzola, směrová růžice, silnější provaz pokud možno červené barvy, kartičky s názvy sousedních států, hraničních hor, modré šňůry jako řeky, špejle, obrázky měst, kulturních památek a přírodních zajímavostí (hrady, zámky, rybníky, národní parky...), obilniny a hospodářské plodiny, skleničky od léků, čtvrtky, lopatky, hrábě, kolíky.

Časový rozvrh: Dva vyučovací dny (nemusí následovat bezprostředně po sobě) - jeden pro přípravu, další pro vlastní realizaci.

O postupu a realizaci celého projektu se můžete dozvědět více zde.