Cestovní kancelář

Projekt cestovní kanceláře je určen pro žáky 4. a 5. ročníku. Integruje poznatky a dovednosti z vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, matematiky a dramatické výchovy. Žákům dává možnost praktického využití získaných vědomostí a dovedností, opírá se o osobní zkušenost dětí a umožňuje jim více si uvědomit citový vztah k místům v naší vlasti. Celý projekt je vlastně hrou na podnikatele, žáci většinou zažijí prvotní pocit úspěchu, který provází podnikatele při správné realizaci svého záměru.

Dovednosti: získávat a zpracovávat informace, spolupracovat, komunikovat, organizovat, hodnotit.

Velikost skupiny a rozdělení rolí: Hrají čtyři žáci - majitel, ředitel, řidič a průvodce.

Cíl: sestavit nabídkový list pro zájezd po České republice, stanovit cenu zájezdu, sestavit vhodný program, správným a důvěryhodným vystupováním před ostatními žáky školy získat klienty pro svůj zájezd a nakonec "zrealizovaný" zájezd vyúčtovat a zjistit, zda-li podnikatelova skupina vydělala či prodělala.

Pomůcky: několik vydání Zlatých stránek, časopisy s reklamou, reklamní letáky a katalogy cestovních kanceláří, čtvrtky A4, výtvarné potřeby, mapy ČR, autoatlas, učebnice vlastivědy i vhodné časopisy a knihy využívané k doplnění výuky vlastivědy, internetové stránky různých cestovek a informační weby českých měst, vlastní listy z vlastivědného portfolia.

Časový rozvrh: K úplné realizaci potřebujeme zhruba 10 vyučovacích hodin rozdělených do pěti bloků.

S dětmi můžeme zkusit vytvořit jednoduchý počítačový program pro výpočet finanční náročnosti celého zájezdu. Je možno využít i EXCEL a sestavit s dětmi jednoduchou tabulku k automatickému výpočtu a nastavení ceny zájezdu.

Základní námět projektu: Mgr. Edita Doležalová z 15. ZŠ Most.

Celý popis realizace projektu si můžete stáhnout zde. Konkrétní projekt realizovaný s páťáky se všemi výstupy s názvem Cesta k moři jsem popsal zde.

Projekt cestovní kanceláře zrealizovali žáci 5. ročníku ze Základní školy Svitávka pod vedením Mgr. Ivy Parákové a poslali pro všechny zájemce zprávu o svém projektu. Prohlédnout si ji můžete zde.
"Při realizaci našeho projektu jsme pracovali s materiály na vašem webu – velká pochvala, dětem se moc líbí /nejen vlastivěda/. Učím na ZŠ ve Svitávce okres Blansko, v příloze zasílám prezentaci našeho projektu, myslím, že by mohl být námětem při realizaci podobných projektů kolegům i žákům. Mgr. Iva Paráková".