Evropa

Na tomto místě najdete ucelenější informace z různých míst Evropy, které můžete využít k doplnění výuky zeměpisné části vlastivědy. S informacemi mohou pracovat jak učitelé, tak i sami žáci. Většinu fotografií lze kliknutím zvětšit a využít přímo při výkladu.

Stránky jsou průběžně doplňovány. Pokud se nám rozhodnete zaslat informace o některém z míst v Evropě, rádi je uveřejníme pro ostatní kolegy. Doplnit můžete také informace již zde uvedené. Vše nám můžete kdykoliv zaslat.